در وبلاگ ❤سرزمین جدیدترین شکلکهای متحرک زیبا❤" /> " /> " />
خاله ^_^*خاله ^_^*، تا این لحظه: 30 سال و 9 ماه و 23 روز سن داره

❤سرزمین جدیدترین شکلکهای متحرک زیبا❤

جداکننده متن متنوع

" readonly="readonly" />   Алые розы и алые сердечки. " readonly="readonly" /> " readonly="readonly" /> Надпись золотыми буквами thank you украшена розами – красивые слова благодарности " readonly="readonly" />   Красная розочка с золотыми завитушками. " readonly="readonly" />   Серебряная лента переливается. " readonly="readonly" />   Веселые человечки дружно держатся за руки и пускают волну. " readonly="read...
14 اسفند 1392

جداکننده متن متنوع و قاطی

  " readonly="readonly" /> Гусеница. " readonly="readonly" /> Щенки. " readonly="readonly" /> Анимация футбол. " readonly="readonly" />   " readonly="readonly" />   Красивые шарики. " readonly="readonly" /> Цветочный узор. " readonly="readonly" /> Рубин в золоте. " readonly="readonly" /> Золотой орнамент. " readonly="readonly" />   ...
14 اسفند 1392

جداکننده متن متنوع

    " readonly="readonly" /> Маленькие птички поют друг другу песенки. " readonly="readonly" />   Украшение для дневника в виде серебристой бабочки с завитушками и сердечками усыпанными стразами. " readonly="readonly" />   Розовый кристалл – линеечка для текста. " readonly="readonly" />   Две бабочки порхают на синим сердцем, переливаясь на свету. " readonly="readonly" />   орнамент из белого золота с бриллиантами – красивая анимация...
14 اسفند 1392

جداکننده متن

      " readonly="readonly" /> Бирюзовая полоска с камнями. " readonly="readonly" />   Золотые волнистые линии переливаются на сету. " readonly="readonly" /> " readonly="readonly" /> Золотая штучка с янтарными вставками и фианитами. " readonly="readonly" />   Красивая анимация в виде вензелей с драгоценными камнями. " readonly="readonly" />   Сердце из бирюзы. " readonly="readonly" /> ...
13 اسفند 1392

جداکننده متن

    " readonly="readonly" />   Роскошная брошь из страз переливается и блестит. " readonly="readonly" /> " readonly="readonly" /> Кустовая ветвь бордовых роз. " readonly="readonly" /> Сиреневые колокольчики. " readonly="readonly" />   Три розовые звезды падают, оставляя за собой шлейф. " readonly="readonly" /> " readonly="readonly" /> " readonly="readonly" /> Красные ...
13 اسفند 1392