خاله ^_^*خاله ^_^*، تا این لحظه: 30 سال و 9 ماه و 23 روز سن داره

❤سرزمین جدیدترین شکلکهای متحرک زیبا❤

کد صفحه ورودی پرنسسهای والت دیزنی

کد در ادامه مطلب کد زیر را کپی کنید و در بخش ویرایش قالب کد را بعد از کد head قرار دهید ، کد تصویر خود را در بخش (کد عکس) قرار دهید     <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8116555918/568568469579845634.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz-niniweblog.blogfa.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br> ...
21 اسفند 1392

کد صفحه ورودی دخترونه برای وبلاگ

کد در ادامه مطلب         <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112232700/11112.jpg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br> ...
17 بهمن 1392

کد صفحه ورودی برای وبلاگ

  کد در ادامه مطلب         <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112230668/56876898_98456234326547.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br> ...
17 بهمن 1392

کد صفحه ورودی برای وبلاگ

کد در ادامه مطلب           <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8112230076/476567.jpg" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br> ...
17 بهمن 1392

کد ساخت عکس صفحه ورودی برای وبلاگ

سلام برای ساخت کد صفحه ورودی آدرس آپلود عکس مورد نظرتون رو به جای این سه نقطه ای ... که مشخص کردم قرار بدین       <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src=" ... " border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br> ...
15 بهمن 1392

کد صفحه ورودی بچگانه ناز

    کد در ادامه مطلب     کد را در ابتدای کد قالب وبلاگ و بعد از تگ <head> فرار دهید       <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8110864700/0987_4508_435.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br>    ...
7 بهمن 1392

کد صفحه ورودی دختر ناز

  کد را در ابتدای کد قالب وبلاگ و بعد از تگ <head> فرار دهید       <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8110863192/6782340_23490_.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br>    ...
7 بهمن 1392

کد صفحه ورودی دخترونه ناز

  کد در ادامه مطلب کد را در ابتدای کد قالب وبلاگ و بعد از تگ <head> فرار دهید       <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8110862726/476567.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br> ...
7 بهمن 1392

کد صفحه ورودی دخترونه ناز

  کد در ادامه مطلب   کد را در ابتدای کد قالب وبلاگ و بعد از تگ <head> فرار دهید     <div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://s5.picofile.com/file/8110861826/21.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;"> <a target="_blank" href="http://zibasaz.niniweblog.com/">دریافت کد صفحه ورودی</a><br>    دریافت کد صفحه ورودی  ...
7 بهمن 1392
1