خاله ^_^*خاله ^_^*، تا این لحظه: 30 سال و 9 ماه و 23 روز سن داره

❤سرزمین جدیدترین شکلکهای متحرک زیبا❤

عکس با موزیک(اهنگ Schnuffel Bunny - Snuggle Song)

  این عکس رو میتونید در هر مطلبی از وبلاگتون قرار بدید که فقط این موریک در اون مطلب خاص شنیده بشه نه در کل وبلاگ نحوه ی استفاده از کد و برای شنیدن موزیک به ادامه مطلب بروید در پنجره ی "ارسال مطلب" روی تگ "HTML" کلیک کنید و کد را در پنجره ی باز شده قرار دهید و تایید کنید <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="1" height="1" id="music1" align="middle"> <param name="movie" value="http://c.editingmyspace.com/files/swf/schnuffel-bunny_snuggle-...
5 شهريور 1392

عکس با موزیک(اهنگ Christina Aguilera - Beautiful)

این عکس رو میتونید در هر مطلبی از وبلاگتون قرار بدید که فقط این موریک در اون مطلب خاص شنیده بشه نه در کل وبلاگ نحوه ی استفاده از کد و برای شنیدن موزیک به ادامه مطلب بروید در پنجره ی "ارسال مطلب" روی تگ "HTML" کلیک کنید و کد را در پنجره ی باز شده قرار دهید و تایید کنید <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="1" height="1" id="music1" align="middle"> <param name="movie" value="http://c.editingmyspace.com/files/swf/christina-aguilera_beautiful.swf"...
5 شهريور 1392

عکس با موزیک(اهنگ Britney Spears - Sometimes)

این عکس رو میتونید در هر مطلبی از وبلاگتون قرار بدید که فقط این موریک در اون مطلب خاص شنیده بشه نه در کل وبلاگ نحوه ی استفاده از کد و برای شنیدن موزیک به ادامه مطلب بروید در پنجره ی "ارسال مطلب" روی تگ "HTML" کلیک کنید و کد را در پنجره ی باز شده قرار دهید و تایید کنید <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="1" height="1" id="music1" align="middle"> <param name="movie" value="http://c.editingmyspace.com/files/swf/britney-spears_sometimes.swf" />...
5 شهريور 1392

عکس با موزیک(اهنگ Vanessa Hudgens - Say Ok)

  این عکس رو میتونید در هر مطلبی از وبلاگتون قرار بدید که فقط این موریک در اون مطلب خاص شنیده بشه نه در کل وبلاگ نحوه ی استفاده از کد و برای شنیدن موزیک به ادامه مطلب بروید در پنجره ی "ارسال مطلب" روی تگ "HTML" کلیک کنید و کد را در پنجره ی باز شده قرار دهید و تایید کنید <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="1" height="1" id="music1" align="middle"> <param name="movie" value="http://c.editingmyspace.com/files/swf/vanessa-hudgens_say-ok...
5 شهريور 1392

عکس با موزیک(اهنگ Lara Fabian - Love By Grace )

  این عکس رو میتونید در هر مطلبی از وبلاگتون قرار بدید که فقط این موریک در اون مطلب خاص شنیده بشه نه در کل وبلاگ نحوه ی استفاده از کد و برای شنیدن موزیک به ادامه مطلب بروید در پنجره ی "ارسال مطلب" روی تگ "HTML" کلیک کنید و کد را در پنجره ی باز شده قرار دهید و تایید کنید <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="1" height="1" id="music1" align="middle"> <param name="movie" value="http://c.editingmyspace.com/files/swf/lara-fabian_love-by-grac...
5 شهريور 1392

عکس با موزیک(اهنگ Ian Van Dahl - Movin On)

این عکس رو میتونید در هر مطلبی از وبلاگتون قرار بدید که فقط این موریک در اون مطلب خاص شنیده بشه نه در کل وبلاگ نحوه ی استفاده از کد و برای شنیدن موزیک به ادامه مطلب بروید   در پنجره ی "ارسال مطلب" روی تگ "HTML" کلیک کنید و کد را در پنجره ی باز شده قرار دهید و تایید کنید  <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="1" height="1" id="music1" align="middle"> <param name="movie" value="http://c.editingmyspace.com/files/swf/ian-van-dahl_movin-on.s...
5 شهريور 1392
1