" /> " />

❤سرزمین جدیدترین شکلکهای متحرک زیبا❤

کد ساعت با تم ساعت زنگدار

//      <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="0053-pink.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=150;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script> ...
26 مرداد 1392

کد ساعت آبی رویایی

// //             <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="0037-blue.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=220;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script> ...
26 مرداد 1392

کد ساعت پرتفال

// //           <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="0023-orange.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=130;obj.height=130;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script> ...
26 مرداد 1392

کد ساعت توپ فوتبال

//          <script src="http://www.clocklink.com/embed.js"></script><script type="text/javascript" language="JavaScript">obj=new Object;obj.clockfile="1001-black.swf";obj.TimeZone="GMT0430";obj.width=150;obj.height=150;obj.wmode="transparent";showClock(obj);</script> ...
26 مرداد 1392

کد ساعت برج ایفل

      کد این ساعت در ادامه مطلب   کد زیر عکس را کپی کنید و در قسمت تنطیمات وبلاگ خود قرار دهید     <script type="text/javascript" src="http://bpmaker.giffy.me/userdata/user/2/2126/133/parts.js"></script><p style="text-align:center;margin:2px 0px 0px 0px;font-size:10px;padding:0;"><a style="text-decoration:none;margin:0;padding:0;" href="http://bpmaker.giffy.me/parts/userPartsId/197592/"></a></p> ...
12 خرداد 1392